Patronatul Petrolului din Romania

Patronatul Petrolului din Romania
 

 • "Romania –
  prima tara in lume pe care
  statistica internationala
  o inregistreaza cu extractie
  de titei in anii 1857 si 1858"

  Prof Bujor Almasan • Romania s-a remarcat prin
  locul important in productia
  si exportul de utilaj petrolier.


 • "Suveran
  printre combustibili,
  petrolul este omniprezent
  datorita petrochimiei"

  Rene Sedillot

 • "Toate aceste conducte
  strabat lumea asemenea
  arterelor si vaselor sanguine in corpul omenesc – dar fara sa se mai reintoarca la sursa.
  Ele distribuie natiunilor
  substanta vitala"

  Rene Sedillot

Dezvoltare

Patronatul Petrolului din Romania isi propune sa devina un lider de opinie in politica industriala a Romaniei, culegand in permanenta de la membrii sai solutii ...

Afla mai multe ...

Identitate de Brand

Asociatia Patronatul Petrolului din Romania si-a castigat un loc pe piata patronala pozitionandu-se ca un element activ inca din anul 2004, cand a fost infiintata la initiativa ...

Afla mai multe ...

Target si Perspective

Piata patronala este o piata competitiva in care selectia se face in mod natural, puterea de reprezentare a unei organizatii fiind data de numarul și notorietatea ...

Afla mai multe ...

Consultanta

Patronatul Petrolului din Romania asigura asistenta tehnica si servicii complete pentru membrii sai in vederea elaborarii, dezvoltarii si implementarii proiectelor ...

Afla mai multe ...
 

Structura organizatorica a PPR:

A. Adunarea Generala

B. Comitetul executiv

C.Presedintele

D. Directia executiva

E. Comisia de cenzori

 A. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al asociatiei patronale, fiind alcatuita din totalitatea membrilor asociatiei patronale.

Atributiile Adunarii Generale Ordinare sunt urmatoarele:

 • Stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei patronale ;
 • Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
 • Aproba raportul anual asupra activitatii desfasurate intre adunarile generale si programul de masuri pe perioada urmatoare;
 • Aproba raportul Comisiei de Cenzori;
 • Aproba alegerea si revocarea membrilor Comitetul Executiv;
 • Alege Presedintele;
 • Numeste si revoca membrii Comisiei de Cenzori la propunerea Comitetului Executiv;
 • Alege membrii de onoare ai asociatiei patronale  ;
 • Stabileste cuantumul taxei de aderare si cotizatia membrilor;
 • Aproba infiintarea de filiale, sucursale, reprezentante sau puncte de lucru in orice localitate din tara sau in strainatate.
 • Decide asupra excluderii membrilor;

B. Comitetul Executiv al asociatiei patronale  este organul de conducere si administrare al acestuia care asigura realizarea scopului si obiectivelor asociatiei patronale. Comitetul Executiv asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale

Comitetul Executiv exercita urmatoarele atributii:

 • Duce la indeplinire strategia generala si programele de activitate aprobate de Adunarea Generala;
 • Asigura indeplinirea hotararilor Adunarii Generale;
 • Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli; bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
 • Elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul;
 • Analizeaza si dezbate activitatea asociatiei, luand masuri corespunzatoare;
 • Executa bugetul de venituri si cheltuieli;
 • Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
 • Propune numirea/revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;
 • Hotaraste cu privire la forma, dimensiunile si continutul siglei asociatiei;
 • Intocmeste rapoarte de activitate
 • Aproba organigrama si politica de personal a asociatiei;
 • Stabileste structura organizatorica, atributiile compartimentelor functionale si schema de personal ale asociatiei stabileste cuantumul salariilor pentru personalul de executie al asociatiei;
 • Propune afilierea la alte organisme patronale interne sau internationale;
 • Intocmeste Regulamentele de Organizare si Functionare aferente organizatiei, dupa care le supune aprobarii Adunarii Generale;
 • Indeplineste oricare alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

 

C. Presedintele asociatiei patronale este ales prin vot de catre Adunarea Generala, pe o durata de 4 ani, cu posibilitatea realegerii.

Presedintele asociatiei indeplineste urmatoarele atributii:

Urmareste indeplinirea atributiilor Adunarii Generale si ale Comitetului Executiv;

Prezideaza Adunarile Generale si sedintele Comitetului Executiv;

Reprezinta asociatia in fata autoritatilor statului, in justitie si fata de terte persoane, in plan intern si international;

Angajeaza asociatia ca persoana juridica, in raporturile patrimoniale si nepatrimoniale cu alte persoane fizice sau juridice;

Acorda imputernicire de reprezentare a atributiilor Presedintelui, pe perioade determinate de timp, dupa cum considera necesar, in interesul desfasurarii normale, operative, a activitatii asociatiei;

Acorda calitatea de membru de onoare al Patronatului, la propunerea Comitetului Executiv.

 D. Directia executiva

Directia  Executiva se preocupa si raspunde de organizarea si functionarea corespunzatoare a sistemului de servicii, avantaje si facilitati ce va fi asigurat de asociatie pentru toti membrii sai.

E. Comisia de cenzori

Comisia de Cenzori asigura controlul financiar intern al asociatiei patronale  Adunarea Generala hotaraste in conformitate cu legea, daca va alege un cenzor sau o comisie de cenzori.

 

   

Servicii

Actualitate

 

Scurta descriere

Asociatia Patronatul Petrolului din Romania este persoana juridica romana de drept privat, autonoma, apolitica, neguvernamentala, fara scop patrimonial si non-profit, infiintata in conformitate cu Legea patronatelor 356/2001 si OG 26/2000, Legea Dialogului Social 62/2011 cu completarile ulterioare.

Contact rapid

Retele Sociale

Ne gasiti si pe:

in google