Patronatul Petrolului din Romania

Patronatul Petrolului din Romania
 

 • "Romania –
  prima tara in lume pe care
  statistica internationala
  o inregistreaza cu extractie
  de titei in anii 1857 si 1858"

  Prof Bujor Almasan • Romania s-a remarcat prin
  locul important in productia
  si exportul de utilaj petrolier.


 • "Suveran
  printre combustibili,
  petrolul este omniprezent
  datorita petrochimiei"

  Rene Sedillot

 • "Toate aceste conducte
  strabat lumea asemenea
  arterelor si vaselor sanguine in corpul omenesc – dar fara sa se mai reintoarca la sursa.
  Ele distribuie natiunilor
  substanta vitala"

  Rene Sedillot

Dezvoltare

Patronatul Petrolului din Romania isi propune sa devina un lider de opinie in politica industriala a Romaniei, culegand in permanenta de la membrii sai solutii ...

Afla mai multe ...

Identitate de Brand

Asociatia Patronatul Petrolului din Romania si-a castigat un loc pe piata patronala pozitionandu-se ca un element activ inca din anul 2004, cand a fost infiintata la initiativa ...

Afla mai multe ...

Target si Perspective

Piata patronala este o piata competitiva in care selectia se face in mod natural, puterea de reprezentare a unei organizatii fiind data de numarul și notorietatea ...

Afla mai multe ...

Consultanta

Patronatul Petrolului din Romania asigura asistenta tehnica si servicii complete pentru membrii sai in vederea elaborarii, dezvoltarii si implementarii proiectelor ...

Afla mai multe ...
 

Statut PPR

Capitolul I – Dispozitii Generale

Art.1 Prezenta asociatie patronala s-a constituit in baza prevederilor Legii Patronatelor nr 356/2001 si a Ordonantei Guvernului nr 26/200 si functioneaza in baza prevederilor Legii 62/2011 si a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, ca o asociatie patronala autonoma a patronilor, respectiv a persoanelor juridice a caror activitate este legata, in principal, de sectorul industriei petrolului si al activitatilor conexe acestuia, fara caracter politic, infiintat ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial.

Capitolul II – Denumirea si Sediul organizatiei

Art.2 Denumirea asociatiei, este ˝Patronatul Petrolului din ROMANIA˝. Denumirea prescurtata ˝P.P.R˝.

Denumirea asociatiei va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de acesta, la care se adauga adresa sediului social, numarul de inregistrare in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial si, dupa caz, codul fiscal si contul bancar. Patronatul va avea marca, respectiv sigla si sigiliu propriu.

Art.3 Sediul asociatiei este in Bucuresti, Palatul UGIR-1903, str. George Enescu nr. 27-29, parter, sect. 1.

Capitolul III - Forma Juridica si Durata de Functionare a Patronatului

Art.4  Patronatul Petrolului din Romania este o  asociatie patronala autonoma, independenta fata de autoritatile publice, profesionala si manageriala, fara caracter politic infiintata ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial.

Asociatia patronala functioneaza in conformitate cu Legea nr. 62/2011 si cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, precum si ale prezentului Statut.

Asociatia patronala va putea infiinta filiale, sucursale, reprezentante sau puncte de lucru in orice localitate din tara sau in strainatate

Art.5Durata de functionare a Patronatului Petrolului din Romania este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 1 - Bucuresti.

Capitolul IV – Scopul Si Obiectul de Activitate

Art.6  Scopul

Reprezentarea, promovarea, sustinerea si apararea intereselor economice, tehnice si juridice ale membrilor asociatieiin relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele, cu alte persoane juridice si fizice, atat in plan national cat si international, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, in acord cu prevederile legilor statului si actelor normative in vigoare.

Art.7 Obiectul de activitate

In vederea indeplinirii scopului pentru care a fost constituit, Asociatia isi propune urmatoarele obiective ale activitatii sale:

 • Reprezentarea, promovarea, sustinerea si apararea intereselor economice, tehnice si juridice ale membrilor sai;
 • Sa activeze pentru deplina libertate de actiune a membrilor sai in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;
 • Promovarea concurentei loiale, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii sai;
 • Participarea la activitatile de consultare a asociatieide catre Guvern cu privire la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica; participarea in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana, in domeniul echipamentelor si serviciilor pentru industria petrolului;
 • Desemnarea, in conditiile legii, a reprezentantilor sai pentru negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social;
 • Asigura pentru membrii sai informatii, faciliteaza relatiile intre acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul formarii fortei de munca;
 • Sustinerea de initiative legislative, inaintate catre forurile competente, in vederea elaborarii, completarii sau modificarii unor legi, hotarari ale guvernului, ordine sau orice alte acte normative, ori reglementari tehnico-administrative, in domeniul echipamentelor si serviciilor pentru industria petrolului si activitatii conexe acestuia;
 • Initierea de proiecte de acte normative care sa asigure transparenta licitatiilor, concurenta loiala si imbunatatirea mediului de afaceri in sectorul echipamentelor si serviciilor pentru industria petrolului si activitatii conexe acestuia;
 • Promovarea cooperarii intre membrii sai, in vederea optimizarii eforturilor de investitii legate de modernizarea si retehnologizarea societatilor, optimizarii exploatarii si dezvoltarii capacitatilor de productie;
 • Dezvoltarea unor politici specifice membrilor sai pe terte piete;
 • Optimizarea tehnicilor de transparenta in activitatea de profil, combaterea fenomenelor de concurenta neloiala, precum si a tendintelor de monopol in sectorul echipamentelor si serviciilor pentru industria petrolului si al activitatilor  conexe acestuia;
 • Sustinerea, apararea, promovarea intereselor membrilor asociatieisi efectuarea demersurilor necesare pentru a evita si inlatura eventualele prejudicii cauzate membrilor, prin aplicarea abuziva a unor prevederi legale scoase din context sau a unor masuri administrative;
 • Propunerea de masuri legislative, sociale si administrative necesare mentinerii si dezvoltarii activitatii patronale, consolidarii structurilor tripartite de conducere si de dialog social;
 • Colaborarea constructiva cu toate institutiile si autoritatile statului cu putere de decizie in domeniul petrolului si al activitatilor conexe acestuia, dezvoltarea si raspandirea cunostintelor de specialitate, sprijinirea lucrarilor stiintifice, a inventiilor si inovatiilor in sectorul petrolului si al activitatilor conexe acestora;
 • Mentinerea unui contact permanent cu alte asociatii si organizatii patronale din tara, cu persoane reprezentative in diverse ramuri ale economiei nationale, procedand in acord cu acestea in chestiuni de interes general sau in acelea de interes special pentru membrii organizatiei; sprijinirea procesului de unificare a miscarii patronale din Romania;
 • Promovarea pe plan international a firmelor romanesti care lucreaza in sectorul petrolului si al activitatilor conexe acestuia, sprijinirea membrilor sai prin facilitarea contactelor directe cu marile firme si companii din strainatate, care activeaza in domeniul petrolului;
 • Stabilirea si dezvoltarea legaturilor cu asociatii si organizatii patronale similare  din strainatate, prin schimb de informatii si publicatii, prin afiliere sau alte cai de colaborare.

 Capitolul V – Patrimoniul Initial si veniturile

 Art.8 Patrimoniul initial al Patronatului este de 6.000.000, reprezentand aportul in bani al membrilor fondatori.

 Art.9 La admiterea in Asociatia patronala, fiecare membru va plati o taxa de aderare, al carei cuantum va fi stabilit de catre Adunarea Generala, astfel incat sa se asigure functionalitatea normala a asociatiei, precum si o rezerva corespunzatoare pentru situatii neprevazute, ce va fi inclusa in bugetul de venituri si cheltuieli.

Ulterior inscrierii, fiecare membru al asociatiei va plati o cotizatie lunara, cuantumul acesteia fiind stabilit de Adunarea Generala Ordinara.

Art 10 Veniturile Asociatiei patronale  se compun din:

 • taxa de aderare;
 • cotizatia lunara;
 • dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale;
 • donatii legale si sponsorizari legale;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale.
 • finantari din fonduri europene si/sau internationale
 • alte surse de finantare

 Art.11In administrarea patrimoniului, Comitetul executiv poate stabili modalitatile de finantare a activitatilor proprii, precum si mijloacele prin care urmeaza ca Asociatia sa obtina fonduri necesare realizarii scopului propus.

Capitolul VI – Membrii Patronatului

Art.12Poate fi membru al asociatiei orice persoana juridica care recunoaste si se obliga sa respecte prezentul Statut si Regulamentul de Organizare si Functionare a asociatiei, sa nu prejudicieze interesele acestuia si sa raspunda in fata celorlalti membrii, in masura in care opiniile, atitudinile sau faptele sale lezeaza obiectivele asociatiei.

Asociatia  este formata din:

 • membrii de onoare;
 • membrii fondatori;
 • membrii activi

 Art.13Calitatea de membru de onoare al asociatiei se acorda de catre Presedinte, la propunerea Comitetului Executiv, in baza aprobarii Adunarii Generale, oricarui cetatean roman sau strain care, prin activitatile sale, a adus o contributie importanta la progresul industriei, la modernizarea economiei si la dezvoltarea sectorului petrolului si al activitatilor conexe acestuia, precum si la consolidarea asociatiei. Membrii de onoare sunt scutiti de plata taxei de inscriere si de plata cotizatiilor.

Fostii presedinti ai asociatiei dobandesc de drept calitatea de membru de onoare, la incheierea mandatului.

Art.14 Membrii fondatori sunt toate persoanele care au participat la constituirea asociatiei industriilor de petrol din Romania care au format Comitetul de Initiativa si cele imputernicite sa reprezinte membrii fondatori la procedura de infiintare a asociatiei, pot avea calitatea de membrii de onoare.

Art.15 Se pot inscrie ca membrii activi :

 • Persoanele juridice care isi desfasoara activitatea in sectorul furnizorilor de echipamente si servicii pentru industria petrolului si al activitatilor conexe acestuia;
 • Persoane juridice care desfasoara activitati de cercetare, marketing si consulting in domeniu;
 • Persoane juridice care desfasoara activitate de import-export in domeniu;
 • Institutii financiare care finanteaza activitati in domeniu;
 • Societati de asigurari, burse de marfuri, agentii bursiere de marfuri, precum si orice alte persoane juridice care recunosc prevederile Statutului Patronatului, doresc sa adere la acesta si sa participe la realizarea scopului si obiectivelor Patronatului.

 Art.16 Cererile de aderare in calitate de membru activ se vor adresa presedintelui, care le va supune spre analiza, dezbatere si aprobare Comitetului Executiv.

In cazul respingerii cererii, hotararea Comitetului Executiv se comunica in scris solicitantului, care poate reveni ulterior cu o noua cerere de aderare, dupa indeplinirea conditiilor statutare.

Impotriva hotararii Comitetului Executiv se poate face recurs la Adunarea Generala.

Capitolul VII -Drepturile Si Obligatiile Membrilor

Art.17   Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

 • De a alege si de a fi alesi in organele de conducere, administrare si control;
 • Drept de vot in Adunarea Generala;
 • De a participa cu drepturi egale la actiunile asociatiei;
 • De a fi informati si de a avea acces neconditionat la toate documentele privind activitatea asociatiei;
 • De a initia, propune si organiza actiuni in conformitate cu Statutul, cu aprobarea Comitetului executiv si/ sau dupa caz, a Adunarii Generale;
 • De a pune in discutie si de a lua parte la dezbaterea problemelor legate de activitatea asociaitiei;
 • De a folosi, in mod nediscriminatoriu, baza materiala si logistica a asociatiei;
 • Au acces liber in sediul asociatiei patronale;
 • Beneficiaza de actiunile intreprinse de asocatia patronala in folosul membrilor sai;
 • Au acces la banca de date si la intregul sistem de servicii, avantaje si facilitati pe care le asigura asociatia  patronala.

 Art.18In cadrul Adunarii Generale, membrii activi ai asociatiei  isi exercita dreptul de vot deliberativ, iar cei de onoare au vot consultativ.

Art.19 Asociatia poate, in conditiile legii si ale statutului sau:

 • Sa acorde ajutor si credit mutual membrilor sai;
 • Sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii;
 • Sa infiinteze si sa administreze, in interesul membrilor sai, unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii patronale, unitati economico-sociale, comerciale, precum si banca proprie pentru operatiuni financiare in lei si in valuta.

            Veniturile, excedentele si fondurile de orice fel nu se pot restitui sau distribui sub nici o forma membrilor asociatiei, ci se vor intrebuinta exclusiv pentru realizarea obiectivelor si scopului asociatiei, prevazute in prezentul Statut.

Art.20 Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:

 • Sa respecte prevederile Statutului, Actului Constitutiv, Regulamentului de organizare si functionare a organizatiei, precum si Hotararile Adunarii Generale, ale Presedintelui si Deciziile Comitetului Executiv;
 • Sa achite la termenele fixate cotizatiile de membru, in cuantumul stabilit de Adunarea Generala Ordinara;
 • Sa contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului si obiectivelor propuse de organizatiei;
 • Sa apere si sa promoveze interesele asociatiei in relatiile cu autoritatile publice centrale si locale, cu sindicatele si cu alte organizatii similare din tara si strainatate;
 • Sa evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publica a asociatiei, scopul si obiectivele propuse de acesta.

Fiecare membru al asociatiei este responsabil in cazul in care, printr-o actiune a sa, determinata de un interes personal, aduce vreun prejudiciu asociatiei.

Capitolul VIII – Pierderea Calitatii de Membru

Art.21 Calitatea de membru al asociatiei se pierde:

a) Prin retragere:

Membrii asociatieise pot retrage din organizatie, anuntand in scris Presedintele asupra deciziei lor de retragere.

Membrii retrasi sunt obligati sa predea legitimatia de membru, in vederea radierii lor din baza de date a organizatiei.

b) Prin excludere:

 • Excluderea opereaza in urmatoarele situatii:
 • Producerea de prejudicii materiale sau morale organizatiei, prin activitatea proprie desfasurata;
 • Angajarea persoanei respective in activitati ce contravin prevederilor Actului Constitutiv si Statutului organizatiei, precum si hotararilor organelor de conducere si executie ale organizatiei;
 • Angajarea persoanei respective in activitati contrare legii sau ordinii de drept;
 • Neplata cotizatiei timp de 12 luni consecutiv, cu exceptia cazurilor deosebite
 • aprobate de Adunarea Generala.

 Art.22 Comitetul Executiv poate, fara indeplinirea vreunei proceduri speciale, sa radieze din evidenta asociatieimembrii care:

 • Timp de un an nu si-au platit cotizatiile;
 • Au pierdut calitatea de membru in urma savarsirii unor abateri grave, care contravin regulilor deontologice ale organizatiei.

Art.23 Comitetul Executiv hotaraste asupra propunerilor de excludere si eliminare din baza de date a Patronatului, cu majoritatea a 2/3 din voturile membrilor prezenti.

Impotriva hotararii de excludere se poate face contestatie la Adunarea Generala intrunita in sedinta ordinara.

Capitolul IX – Organele patronatului

Art.24Organele de conducere, executie si control ale Patronatului sunt urmatoarele:

A.   Adunarea Generala
B.   Comitetul executiv
C.   Presedintele
D.   Directia Executiva
E.   Comisia de Cenzori

Organigrama asociatiei patronale, insusita de Presedinte si aprobata de Comitetul Executiv, se va supune aprobarii Adunarii Generale.

ADUNAREA GENERALA

Art.25Adunarea Generala este organul suprem de conducere al asociatiei patronale, fiind alcatuita din totalitatea membrilor asociatiei patronale.

Art.26Adunarea Generala Ordinara se convoaca cel putin o data pe an, dar nu mai tarziu de 1 martie.

Art.27Adunarile generale ordinare sau extraordinare se convoaca de Presedinte sau persoana desemnata de acesta, sau la cererea scrisa a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor cu cotizatia platita la zi.

Art.28Adunarea Generala este condusa de Presedinte sau de persoana desemnata de acesta.

Art.29Data, ora, locul si ordinea de zi a Adunarii Generale se vor comunica in scris tuturor membrilor, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de termenul fixat.

Art.30 In Adunarile Generale Ordinare se vor discuta de regula problemele propuse la ordinea de zi de catre Comitetul Executiv, aprobate de Presedinte.

Daca cel putin 1/5 din membrii activi prezenti la Adunarea Generala doresc sa supuna discutiei si alte chestiuni, in afara de cele anuntate in convocator, acestea vor fi incluse in ordinea de zi.

Art.31 Adunarea Generala Ordinara este legal constituita in prezenta majoritatii simple a membrilor activi.

In cazul cand, la data fixata, nu se intruneste numarul necesar de membri cu drept de vot, Adunarea Generala Ordinara se va tine a doua zi, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora, fara o alta convocare si va fi legal constituita cu cel putin 30% din totalul membrilor cu drept de vot.

Art.32 Hotararile Adunarii Generale Ordinare si a celor de alegeri, se iau cu majoritatea voturilor membrilor activi prezenti.

Pentru Adunarile Generale de modificare a Statutului este nevoie de o majoritate de ¾ din cei prezenti.

Art.33 Mecanismul de votare se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare.

Art. 34Atributiile Adunarii Generale Ordinare sunt urmatoarele:

 • Stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei patronale ;
 • Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
 • Aproba raportul anual asupra activitatii desfasurate intre adunarile generale si programul de masuri pe perioada urmatoare;
 • Aproba raportul Comisiei de Cenzori;
 • Aproba alegerea si revocarea membrilor Comitetul Executiv;
 • Alege Presedintele;
 • Numeste si revoca membrii Comisiei de Cenzori la propunerea Comitetului Executiv;
 • Alege membrii de onoare ai asociatiei patronale  ;
 • Stabileste cuantumul taxei de aderare si cotizatia membrilor;
 • Aproba infiintarea de filiale, sucursale, reprezentante sau puncte de lucru in orice localitate din tara sau in strainatate.
 • Decide asupra excluderii membrilor;

Orice alte atributii prevazute in lege sau rezultate din Statut.

Art.35Adunarile Generale Ordinare de Alegeri se organizeaza la un interval de patru ani, fiind legal constituite cu prezenta a jumatate plus unu din totalul membrilor. Functiile devenite vacante se completeaza, prin alegeri, la prima Adunare Generala Ordinara.

Art.36Atributii Adunarii Generale Extraordinare sunt:

 • Aproba Statutul si modificari la acesta, Regulamentele de organizare si functionare, modificarea si completarea acestora; modifica Actul constitutiv;
 • Dizolva si lichideaza asociatia patronala  precum si destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;
 • Analizeaza si solutioneaza toate cazurile care nu intra in atributiile Adunarii Generale Ordinare.

 COMITETUL EXECUTIV

Art.37Comitetul Executiv al asociatiei patronale  este organul de conducere si administrare al acestuia care asigura realizarea scopului si obiectivelor asociatiei patronale.

Comitetul Executiv asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

Art.38 Comitetul executiv este format din Presedinte si membri.

In Comitetul executiv sunt alese persoane fizice din randul membrilor asociatiei patronale . Pot fi si persoane din afara organizatiei, specialisti in domeniu, in limita a cel mult o patrime din componenta acestui organ. Directorul executiv are statut de invitat permanent fara drept de vot.

 Art.39 Comitetul executiv este format din cel putin 3 membri si este ales pentru o perioada de 4 ani, timp in care asigura nemijlocit conducerea organizatiei. Membrii Comitetului executiv pot fi realesi.

Nu poate fi membru al Comitetului executiv, iar daca este pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii de stat sau guvernamentale.

 Art.40Comitetul executiv se va convoca lunar sau ori de cate ori va fi nevoie, de catre Presedinte.

Sedintele Comitetul executiv sunt prezidate de catre Presedinte.

 Art.41 Sedintele Comitetul executiv sunt legal intrunite in prezenta a cel putin 50% plus unu din numarul membrilor sai.

Deciziile Comitetului executiv sunt adoptate cu majoritate simpla de voturi. La egalitate de voturi, hotarator este votul Presedintelui.

La sedintele Comitetul executiv pot participa si altii membri ai organizatiei, care doresc acest lucru, chiar daca nu fac parte din Comitetul executiv. Invitatii nu au drept de vot.

 Art.42 Comitetul Executiv exercita urmatoarele atributii:

 • Duce la indeplinire strategia generala si programele de activitate aprobate de Adunarea Generala;
 • Asigura indeplinirea hotararilor Adunarii Generale;
 • Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli; bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
 • Elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul;
 • Analizeaza si dezbate activitatea asociatiei, luand masuri corespunzatoare;
 • Executa bugetul de venituri si cheltuieli;
 • Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
 • Propune numirea/revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;
 • Hotaraste cu privire la forma, dimensiunile si continutul siglei asociatiei;
 • Intocmeste rapoarte de activitate;
 • Aproba organigrama si politica de personal a asociatiei;
 • Stabileste structura organizatorica, atributiile compartimentelor functionale si schema de personal ale asociatiei stabileste cuantumul salariilor pentru personalul de executie al asociatiei;
 • Propune afilierea la alte organisme patronale interne sau internationale;
 • Intocmeste Regulamentele de Organizare si Functionare aferente organizatiei, dupa care le supune aprobarii Adunarii Generale;
 • Indeplineste oricare alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

PRESEDINTELE

 Art.43 Presedintele asociatiei patronale este ales prin vot de catre Adunarea Generala, pe o durata de 4 ani, cu posibilitatea realegerii.

In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita una sau mai multe din atributiile stabilite prin Statut, el poate delega raspunderea exercitarii atributiilor ce-i revin catre alt membru al Comitetului Executiv.

 Art.44In exercitarea functiei sale, Presedintele asociatiei indeplineste urmatoarele atributii:

 • Urmareste indeplinirea atributiilor Adunarii Generale si ale Comitetului Executiv;
 • Prezideaza Adunarile Generale si sedintele Comitetului Executiv;
 • Reprezinta asociatia in fata autoritatilor statului, in justitie si fata de terte persoane, in plan intern si international;
 • Angajeaza asociatia ca persoana juridica, in raporturile patrimoniale si nepatrimoniale cu alte persoane fizice sau juridice;
 • Acorda imputernicire de reprezentare a atributiilor Presedintelui, pe perioade determinate de timp, dupa cum considera necesar, in interesul desfasurarii normale, operative, a activitatii asociatiei;
 • Acorda calitatea de membru de onoare al Patronatului, la propunerea Comitetului Executiv.
 • In cazuri de urgenta, poate sa semneze acte si interventii in scopul apararii intereselor generale ale asociatiei si ale membrilor acestuia, cu conditia ratificarii ulterioare a acestora de catre Adunarea Generala sau Comitetul Executiv, potrivit atributiilor statutare.

DIRECTIA EXECUTIVA

Art.45Directia executiva aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale, deciziile Comitetului Executiv, hotararile si dispozitiile Presedintelui in conformitate cu prevederile Regulamentului propriu de organizare si functionare.

Art.46Activitatea financiar-contabila se desfasoara pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat anual de catre Adunarea Generala, fiind organizata in cadrul Directiei Executive, in conformitate cu Legea contabilitatii, Planul de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si Normele metodologice de utilizare a acestuia.

Art.47Directorul Executiv este angajat al asociatiei patronale cu contract de munca semnat de Presedinte  si are urmatoarele atributii:

 • Sprijina Presedintele in indeplinirea scopului si obiectivelor asociatiei patronale ;
 • Elaboreaza sub indrumarea presedintelui, documentele si materialele necesare bunului mers al activitatii asociatiei patronale ;
 • Asigura conducerea operativa a asociatiei patronale  intre sedintele Comitetului Executiv, in limitele atributiilor sale;
 • Intocmeste darea de seama anuala asupra activitatii directiei executive, precum si asupra executiei bugetare, care, dupa aprobarea Comitetului Executiv, se supune aprobarii Adunarii Generale;
 • Prezinta rapoarte comitetului executiv privind activitatea directiei executive si a asociatiei patronale  in ansamblu;
 • Aplica masurile necesare pentru executarea in bune conditii a bugetului de venituri si cheltuieli, asa cum a fost aprobat de Adunarea Generala;
 • Primeste, analizeaza si repartizeaza corespondenta asociatiei patronale , da solutii si semneaza adrese si alte documente curente, potrivit fisei postului;
 • Semneaza, alaturi de presedinte, documentele care angajeaza asociatia patronala  pe plan intern si international;
 • Reprezinta asociatia patronala, alaturi de presedinte, fata de autoritati, in justitie si fata de terte persoane;
 • Angajeaza, cu avizul Presedintelui, consilieri, experti, analisti si functionari, conform organigramei si statului de functiuni aprobate de Comitetul Executiv;
 • Angajeaza personalul inferior de executie al asociatiei patronale ;
 • Stabileste atributiile compartimentelor functionale, indruma si controleaza activitatea acestora.
 • Este invitat permanent in Comitetul executiv fara drept de vot

 Art.48In caz de lipsa, Directorul Executiv va fi inlocuit de catre o persoana desemnata de catre Presedinte.

 Art.49Directia  Executiva se preocupa si raspunde de organizarea si functionarea corespunzatoare a sistemului de servicii, avantaje si facilitati ce va fi asigurat de asociatie pentru toti membrii sai.

COMISIA DE CENZORI

Art.50Comisia de Cenzori asigura controlul financiar intern al asociatiei patronale 

Adunarea Generala hotaraste in conformitate cu legea, daca va alege un cenzor sau o comisie de cenzori.

Art.51In realizarea competentei sale, Comisia de Cenzori, indeplineste urmatoarele atributii:

 • Verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
 • Intocmeste rapoarte pe care le prezinta Adunarii Generale;
 • Poate participa la sedintele Comitetul Executiv, fara drept de vot;
 • Indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala.
 • Regulile generale de organizare si functionare a activitatii Comisiei de Cenzori se aproba de Adunarea Generala. Comisia de Cenzori isi elaboreaza Regulamentul de functionare.

 Capitolul X – Gestiunea Patronatului

Art.52 Gestiunea Patronatului se tine in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.

Art.53 Gestiunea financiara se tine de personal calificat si poate fi controlata oricand de Presedintele organizatiei, Comitetul Executiv, Comisia de Cenzori.

Art.54 Patronatul poate avea conturi in lei sau in valuta, in tara sau strainatate, in conditiile legii.

Art.55 Documentele bancare vor fi semnate de Presedinte si director executiv, iar in lipsa acestuia, de catre o alta persoana anume desemnata de catre presedinte.

Toate documentele bancare vor purta o semnatura autorizata si stampila asociatiei.

Capitolul XI – Dizolvarea Si Lichidarea Patronatului

Art.56Asociatia se poate dizolva:

 • De drept;
 • Prin Hotararea Judecatoriei sectorului, in a carei raza teritoriala isi are sediul;
 • Prin Hotararea Adunarii Generale.

 Art.57Asociatia se poate dizolva de drept, in unul din urmatoarele cazuri:

 • Reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege daca acesta nu a fost completat timp de 3 luni;
 • In caz de nerealizare sau imposibiltate de realizare a scopului pentru care asociatia patronala a fost constituita, daca in termen de 6 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce realizarea acestui scop;
 • In situatia imposibilitatii constituirii Adunarii Generale sau a Comitetului Executiv  in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv sau Statutului, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care trebuia constituita Adunarea Generala sau Comitetul Executiv.

Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei sectorului in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

 Art.58  Asociatia patronala se poate dizolva prin hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate in unul din urmatoarele cazuri:

 • Cand scopul sau activitatea asociatiei patronale a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
 • Cand asociatia patronala urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
 • Cand asociatia patronala  a devenit insolvabila.

Dizolvarea asociatiei patronale se constata de catre judecatoria sectorului in a carei raza teritoriala isi are sediul asociatia patronala.

Art.59Asociatia se poate dizolva si prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare.

In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica, se va depune la Judecatoria sectorului pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

 Art.60In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii, pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemanator, pe baza de proces-verbal de predare-primire, conform legii.

Data transmiterii bunurilor este data intocmirii procesului-verbal de predare-preluare.

CAPITOLUL XII – DISPOZITII FINALE

 Art.61Modificarea Actului Constitutiv si a Statutului se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei sectorului 1.

Demersurile efectuate in acest sens se intreprind de catre persoana sau persoanele imputernicite de Comitetul Executiv, in conformitate cu prevederile legii.

Art.62Prevederile Actului Constitutiv si ale Statutului se completeaza cu dispozitiile Legii 62/2011, ale Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 26/2000, precum si cu celelalte dispozitii legale in vigoare.

Art.63Activitatile aferente asociatieise vor desfasura in baza unor regulamnete de organizare si functionare stabilite si aprobate de Comitetul Executiv.

Prezentul STATUT a fost aprobat in cadrul Adunarii Generale din data de 27.04.2004 cu modificarile aprobate in Adunarea Generala extraordinara din 28.06.2012

Presedinte
Florin Ene

Servicii

Actualitate

 

Scurta descriere

Asociatia Patronatul Petrolului din Romania este persoana juridica romana de drept privat, autonoma, apolitica, neguvernamentala, fara scop patrimonial si non-profit, infiintata in conformitate cu Legea patronatelor 356/2001 si OG 26/2000, Legea Dialogului Social 62/2011 cu completarile ulterioare.

Contact rapid

Retele Sociale

Ne gasiti si pe:

in google